Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsA. Gittenberger, M. Rensing, H. Stegenga, B.W. Hoeksema
TitleNative and non-native species of hard substrata in the Dutch Wadden Sea
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume33
Year2010
Pages21-75
ISSN0169-2453
Keywordsmarine algae; macrofauna; Nederland; Waddenzee; hard substraat
AbstractBij een inventarisatie van hard substraat in 83 locaties in de Nederlandse Waddenzee, in zoutgehaltes van 10-32 ppt, werden in juli/augustus 2009 in totaal 129 soorten planten en dieren waargenomen. Van deze soorten hadden er 29 een uitheemse of onbekende oorsprong. In aanvulling hierop werd een inventarisatie gemaakt van nog ongepubliceerde waarnemingen in de Waddenzee. Elf soorten en één ondersoort waren nog niet eerder geregistreerd in de Nederlandse Waddenzee. Eén alg, Ceramiaceae sp., met onbekende oorsprong, is vermoedelijk een nieuwe soort voor Europa. Eén zakpijpsoort, Molgula socialis, is nieuw voor Nederland. Deze soort is waarschijnlijk algemeen verspreid in Nederland en is mogelijk zelf inheems. In het
verleden was hij vermoedelijk vaak foutief gedetermineerd als de invasieve Amerikaanse zakpijp Molgula manhattensis, die van Molgula socialis alleen onderscheiden kan worden aan de hand van anatomische details. De 11 nieuwe soorten (en één nieuwe ondersoort) verhogen het totaal aantal van in de Waddenzee geregistreerde soorten van uitheemse of onbekende afkomst tot 64. Het relatief hoge aantal nieuwe soorten voor de Waddenzee dat binnen drie weken veldwerk gevonden kon worden, lijkt gerelateerd te zijn aan het feit dat het biodiversiteitsonderzoek in de Waddenzee zich in het verleden nooit specifiek heeft gericht op hard substraat, zoals drijvende steigers in jachthavens. Verder valt niet uit te sluiten dat verschillende soorten zich pas recentelijk in de Nederlandse Waddenzee hebben gevestigd.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478227