Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsW.N. Ellis, D. Groenendijk, M.M. Groenendijk, M.E. Huigens, M.G.M. Jansen, J. van der Meulen, E.J. van Nieukerken, R. de Vos
TitleNachtvlinders belicht: dynamisch, belangrijk, bedreigd
PublisherDe Vlinderstichting en Werkgroep Vlinderfaunistiek
PlaceWageningen, Leiden
Year2013
Pages162
ISBN9789072578006  
Keywordsnachtvlinders; lepidoptera; entomologie; Nederland
AbstractNachtvlinders zijn prachtige insecten met een intrigerende leefwijze en een grote ecologische betekenis. Daarom verdienen ze een plaats in het Nederlandse natuurbeleid en dienen ze effectief beschermd te worden. Dat is de boodschap die De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland met dit boek willen uitdragen.
Classification42.75
Document typebook
Download paper_2013_Nachtvlinder_belicht.pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/556910