Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorJ. Doeksen
TitleLijst van Nederlandsche Thysanoptera. Met korte aanteekeningen over nieuwe soorten voor de fauna
JournalZoologische Mededelingen
Volume19
Year1936
Issue6
Pages79-86
ISSN0024-0672
AbstractOver het voorkomen van Thysanoptera in Nederland handelen, afgezien van eenige korte mededeelingen in het Tijdschrift voor Entomologie en de Entomologische Berichten, alleen twee werken van R. van Eecke: „Eerste Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Thysanoptera", Haarlem, 1922 en het deeltje „Thysanoptera" in Fauna van Nederland, Aflevering V, Leiden, 1931.
Na het verschijnen van het deel in de „Fauna" is niets meer gepubliceerd over vondsten van Thysanoptera in Nederland. Volgens Van Eecke (1922, p. 6) waren in 1916 en in 1917 reeds 22 soorten voor Nederland bekend. In 1922 en 1931 steeg het aantal tot respectievelijk 37 en 44. De schatting van ongeveer 90 soorten, in 1922 door Van Eecke gemaakt, zal eerder aan den lagen kant dan overdreven zijn.
Indien slechts op vele plaatsen regelmatig zou worden verzameld, zouden wij in korten tijd meer inzicht in de Thysanoptera-fauna van ons land kunnen krijgen.
In de nu opgestelde lijst is aan de reeds door Van Eecke (1931) opgegeven soorten een aantal nieuwe vormen voor de fauna toegevoegd, welke gedeeltelijk afkomstig zijn uit het materiaal van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, dat mij bereidwillig ter onderzoek werd afgestaan. Voor een groot gedeelte zijn de nieuwe soorten echter gedurende de laatste maanden in de omgeving van Wageningen verzameld.
Behalve van de met een * gemerkte nummers zijn van alle Nederlandsche Thysanoptera praeparaten in het Leidsche Museum aanwezig.
Waar mogelijk, is in onderstaande lijst bij de nieuw toegevoegde
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149798