Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

871 to 880 of 1338
1 ... 131 ... 261 ... 401 ... 531 ... 661 ... 801 ... 851   861   871   881   891 ... 931 ... 1061 ... 1201 ... 1331

871   Article: Festlegung eines Lectotypus von Eumeta variegata (Snellen) (Lepidoptera, Psychidae)
W. Dierl, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 40 (1965), p. 277-279
872   Article: Fenologie, habitat en verspreiding van pluimmuggen in Nederlandse hoogvenen (Diptera: Chaoboridae)
J.T. Kuper, W.C.E.P. Verberk, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 35 (2011), p. 73-82
873   Article: Female genitalia of the species of Depressaria Hw. s.l. (Lepidoptera, Oecophoridae) occuring in the Netherlands
W. van Laar, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 38 (1961), p. 15-40
874   Article: Faunistiek en ecologie van het zweefvliegengenus Epistrophe in Nederland (Diptera: Syrphidae)
M. Reemer, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 8 (1999), p. 33-65
875   Article: Fauna Simalurensis. Cerambycidae
Chr. Aurivillius, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 8 (1924), p. 18-23
876   Article: Fauna Europaea. Lepidoptera: Lasiocampidae, Mirinidae
V. Zolotuhin, E.J. van Nieukerken, in: Fauna Europaea version 2.1, Vol. version 2.1 (2009)
877   Article: Fauna Europaea. Lepidoptera: Crinopterygidae, Heliozelidae, Nepticulidae, Opostegidae, Schreckensteiniidae, Urodidae
E.J. van Nieukerken, in: Fauna Europaea version 2.1, Vol. version 2.1 (2009)
878   Article: Fauna Europaea. Lepidoptera: Carposinidae, Choreutidae, Hepialidae, Tischeriidae
O. Karsholt, E.J. van Nieukerken, in: Fauna Europaea version 2.1, Vol. version 2.1 (2009)
879   Article: Fauna Europaea. Lepidoptera: Adelidae, Incurvariidae, Prodoxidae
E.J. van Nieukerken, M. Kozlov, in: Fauna Europaea version 2.1, Vol. version 2.1 (2009)
880   Article: Explosieve verspreiding van de lindevouwmot: nu ook in Nederland?
C. Doorenweerd, B. van As, J. Scheffers, in: Entomologische Berichten, Vol. 74 (2014), p. 111-114