Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsR.C.M. Verdonschot, T.B.M. Dekkers, J.G.M. Cuppen
TitleDe waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages37-43
ISSN0169-2453
KeywordsColeoptera; Dytiscidae; Yola bicarinata; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractIn een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse
Zeegebied ligt, is eerder slechts op twee vindplaatsen in Nederland vastgesteld en werd voor het laatst gevonden in 1909 bij Bergen op Zoom. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hier een bestendige populatie aanwezig is.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555266