Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.81"

AuthorB.W. Hoeksema
TitleVinstralen in vis en gruis
JournalHet zeepaard
Volume38
Year1978
Issue5/6
Pages116-121
ISSN0926-3497
Keywordsbeenvissen; vinstralen
AbstractUit het artikel "Over de rugschildjes van Sepolia atlantica en andere kleine inktvisjes" (Buizer & Doeksen, 1977) blijkt dat resten van vinstralen van in zee levende beenvissen, behalve in die vissen zelf, ook in schelpengruis op het strand aangetroffen kunnen worden. In het laatste geval is echter het verband verloren gegaan, dat er bestaat tussen de plaats en de bouw van de vinstraal enerzijds en de funktie daarvan anderzijds. In het kort volgt hieronder het resultaat van een onderzoekje naar de bouw en de funktie van met name de staartvinstralen, uitmondend in een vergelijking met de bevindingen van Buizer & Doeksen.
Classification42.81
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/98442