Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.83"

AuthorE.D. van Oort
TitleResultaten van het Ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden
JournalZoologische Mededelingen
Volume15
Year1932
Issue2
Pages17-75
ISSN0024-0672
AbstractDe berichten omtrent waarneming van geringde vogels gedurende het jaar 1931 bij 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ingekomen zijn in de hierna volgende lijst vermeld. Zonder de zoo gewaardeerde hulp van talrijke medewerkers, waardoor niet alleen bet aantal der geringde voorwerpen, maar ook het aantal der geringde vogelsoorten, steeds grooter wordt, zouden de resultaten niet den omvang en het belang hebben, waardoor zij zich thans kenmerken. Aan alle medewerkers aan het ringonderzoek, zoowel ringers als berichtgevers, betuig ik wederom mijn welgemeenden dank en ik spreek hier de hoop uit, dat zij ook in de toekomst aan het ringonderzoek hunne medewerking zullen blijven verleenen.
Schollevaar [Phalacrocarax carbo subcormoranus (Brehm)].
Ringnummer 57227, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 21 Mei 1927 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 15 Maart 1931 gevangen te Zuyenkerke, 7 K.M. ten N.W. van Brugge, België. Berichtgever de Directeur van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, Brussel. 58520, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 26 Mei 1928 door de Goudsche Ornithologische Club als nestjong; 26 Juni 1931 doodgevonden aan de Oude Maas te 's Gravendeel (Z.-H.). Berichtgever de Heer. J. van Twist, 's Gravendeel. 58657, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 2 Augustus 1931 door den Heer J. P. Strijbos als nestjong; 20 October 1931 geschoten te Magescq, Landes, Frankrijk. Bericht in „Le Chasseur français" van Januari 1932. 62804, geringd te Lekkerkerk (Z.-H.) 22 Mei 1929 door Mr. Fr.
Haverschmidt als nestjong; 2 October 1931 geschoten in de moerassen bij den mond van de Doux te Cogolin, Var, Frankrijk. Bericht in „Le
Classification42.83
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/150170