Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.83"

AuthorA. Hoogerwerf
TitleEen oude vondst op Java van de Groote Aalscholver (Phalacrocorax sulcirostris territori (Math.) in het museum te Buitenzorg
JournalZoologische Mededelingen
Volume28
Year1947
Issue3
Pages250-251
ISSN0024-0672
AbstractIn De Tropische Natuur (jrg. 24, Juni 1935, p. 90/91) maakten wij, bij een goede foto der levende volgels, melding van een groote aalscholver door ons in 1935 waargenomen in de Brantas-delta, die later bleek Phalacrocorax sulcirostris territori te zijn en door ons onder dien naam werd gepubliceerd in Bull. Raffles Museum, no. 12, May 1936, p. 120. „It is most curious' schreven wij „that there was no satisfactory formal record of this bird from Java when it breeds in hundreds in the eastern part of the island.", hetgeen echter niet geheel juist was, want Vorderman noemde deze aalscholver voor Java (Nat. Tijdschr. Ned. Ind., vol. 60, 1900, p. 99) naar aanleiding van Ogilvie Grant's opgave in Cat. Brit. Museum (vol. 26, p. 376) waar sprake is van een door Finsch als van Java afkomstig beschouwde vogel.
Aanleiding tot deze door ons gemaakte opmerking werd gevormd door het feit, dat het door Bartels en Stresemann in 1929 gepubliceerde systematische overzicht der Java-vogels (Treubia, vol. 11, Aug. 1929) de soort niet noemde, terwijl ook Peters in zijn in 1931 verschenen eerste deel der „Checklist of the birds of the world" Java niet indeelde bij het verspreidingsgebied dezer soort. Kuroda deelde waarschijnlijk de meening van Bartels, Stresemann en Peters, want ook de Japanner noemde de aalscholver aanvankelijk niet in zijn „Birds of the island of Java" (vol. II, 1936), maar gaf deze wel op in zijn in het slot van dit deel opgenomen „Corrigenda and addenda" (p. 769), vermoedelijk n.a.v. onze „ontdekking". Ook Chasen noemde de soort weer voor Java in zijn Handlist of Malaysian birds (1935) na onderzoek van hem door ons toegezonden materiaal.
Op p. 145 van de hierboven genoemde door Bartels en Stresemann ge-
Classification42.83
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/150613