Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "0024-0672"

AuthorG.F. Mees
TitleEnige gegevens over de uitgestorven ral Pareudiastes pacificus Hartlaub & Finsch
JournalZoologische Mededelingen
Volume50
Year1977
Issue14
Pages231-242
ISSN0024-0672
AbstractINLEIDING
De vondst in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie van twee stuks van de uitgestorven ral Pareudiastes pacificus Hartlaub & Finsch, waarvan de aanwezigheid klaarblijkelijk nog nooit in de literatuur vermeld werd en derhalve volkomen onbekend was, werd voor mij aanleiding eens na te gaan wat er van deze merkwaardige soort bekend is, en hoeveel materiaal er nog in musea bestaat.

GESCHIEDENIS EN MATERIAAL
De geschiedenis van de soort begon in 1869 toen de bekende reiziger van het Museum Godeffroy te Hamburg, J. Kubary, op het eiland Savaii, het grootste eiland van de Samoa groep, twee stuks verzamelde, welke hij opstuurde naar Hamburg. Reeds spoedig na ontvangst aldaar werd de soort door Hartlaub & Finsch (1871) beschreven onder de thans nog gebruikte naam. Het feit dat zelfs thans de eigen geslachtsnaam nog niet ten offer is gevallen aan nomenclatuurvereenvoudigers die, als reactie op een periode waarin het gewoonte scheen te worden elke vogelsoort in een eigen genus te plaatsen, ijverig speuren naar overbodige genera, bevestigt het unieke karakter van Pareudiastes pacificus, een soort zonder nauwe verwanten. De laatste jaren is overigens wel verwantschap gesuggereerd met de in 1933 beschreven en van slechts één individu bekende Edithornis silvestris Mayr, een bewoner van het binnenland van San Cristobal, een der Salomons Eilanden (cf. Mayr, 1949; Olson, 1975).
Kubary arriveerde te Apia in September of October 1868, en reisde van daar door naar Savaii. Na een verblijf van ruim een jaar verliet hij begin 1870 de Samoa Eilanden. Zoals Hartlaub & Finsch, wier artikel is gedateerd
Classification42.83
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149788