Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "0024-0672"

AuthorJ.H. Vernhout
TitleCatalogus der Nederlandsche Mollusca van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie
JournalZoologische Mededelingen
Volume2
Year1916
Issue19
Pages159-184
ISSN0024-0672
AbstractAls vervolg op den catalogus der land-, zoetwater- en brakwatermollusca, geef ik hier een lijst der zeemollusca van Nederland, in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie aanwezig op 1 September 1916.
Onder de schelpen, die op onze stranden aanspoelen, vindt men vaak voorwerpen, die het voorkomen van fossielen hebben. Of het werkelijk fossielen zijn, is niet altijd uit te maken, daar die voorwerpen soms tot soorten behooren, die nog levend op onze kust, of inde Zuidelijke Noordzee voorkomen. Een vindplaats die vooral gekarakteriseerd is door de groote menigte van dergelijke voorwerpen, is het strand van Walcheren, bij Domburg. Ongetwijfeld zijn de meeste schelpen, die daar in dien toestand gevonden worden, werkelijk fossielen. Daarom vermeld ik hen in een afzonderlijke lijst (zie blz. 183). Het materiaal dat mij ten dienste stond om die lijst samen te stellen, heeft het Museum voor verreweg het grootste gedeelte ten geschenke ontvangen van Jhr. W. C. van Heurn, die het zelf verzameld heeft.
De systematische indeeling is volgens Pelseneer: „Mollusca" in Ray Lankester's Treatise on Zoology, 1906. Voor de nomenclatuur is grootendeels gevolgd Dautzenberg et Durouchoux: „Les MoUusques de la baie de Saint-Malo", 1913. Voor de Cephalopoda heb ik gebruik gemaakt van een manuscript van L. Joubin over de Cephalopoda in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie, dat op het Museum aanwezig is.
Voor verdere opmerkingen verwijs ik naar blz. 34 van dit deel.
Klasse
AMPHINEURA
Orde Polyplacophora Familie ISCHNOCHITONIDAE
Classification42.73
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149674