Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "0024-0672"

AuthorR. Horst
TitlePolychaete Anneliden verzameld door Het Rijksinstituut voor Biologisch Visscherijonderzoek
JournalZoologische Mededelingen
Volume5
Year1920
Issue17
Pages231-235
ISSN0024-0672
AbstractLepidonotus squamatus L. juv.
Waarn. 134. Enkhuizerzand. 7 Febr. 1909.
Zooals vroeger door mij aangetoond, is deze soort vrij gemeen in de Zuiderzee.
Eunoa nodosa M. Sars.
Waarn. 16. 55° 40' N.Br., 0° 50' W.L. 8 Maart 1914.
Harmothoë (Evarne) impar (Johnst.).
Waarn. 69. Molengat. 16 Oct. 1913.
De schubben stemmen geheel overeen met de beschrijving en afbeelding door Mc Intosh gegeven (British Annelids, p. 353, pi. XXXII, fig. 18).
Nereis virens M. Sars.
Waarn. 7. Vangdam. 30 Juli 1915.
Slechts het vooreinde van het lichaam, uit elf segmenten bestaande, is aanwezig. ? Nereis pelagica L.
Waarn. 11. St.. Abb's Head. 55° 56', 2° 3'. 11 Maart 1914.
Nereis diversicolor O. F. Müll.
Zuidwal in de modder, Helder. Septb. 1899.
Nereis dumerilii Aud. & Edw. juv.
Waarn. 17. Riepel. 11 Mei 1916. „ 30. Wieringen. 1 Aug. 1916.
Nereis succinea Leuck.
Waarn. 13. Ingang Dollart. 4 April 1908.
Helder. Op de Bellona. 10 Octb. 1899.
Classification42.76
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149690