Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "0067-8546"

791 to 800 of 800
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 771   781   791

791   Article: Nieuw voorbeeld van twee uitgegroeide Stoottanden, aan denzelfden Narwal-Schedel
G. Vrolik, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 3 (1851), p. 21-28
792   Article: Over Colobus Verus
H.S. Pel, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 7-8
793   Article: Over eene nieuwe soort van Polynemus. Polynemus Macronemus
H.S. Pel, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 9-10
794   Article: Over een Steenachtig concrement in het Gedarmte van een Paard
A.J. d’Ailly, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 17-20
795   Article: Recherches d’anatomie comparée sur le genre Stenops d’Illiger
J.L.C. Schroeder van der Kolk, W. Vrolik, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 29-52
796   Article: Beschrijving van eenen nieuwen Roofvogel, Machaerhamphus Alcinus
G.F. Westerman, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 29-30
797   Article: Beschrijving van eene nieuwe Soort van Gaai, Garrulus Lidthii
G.F. Westerman, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 2 (1851), p. 31-32
798   Article: Nasporingen omtrent Vaatvlechten bij Onderscheiden Diervormen
J.L.C. Schroeder van der Kolk, W. Vrolik, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 1 (1848), p. 1-16
799   Article: Over eene nieuwe Soort van Duif, van de Kust van Guinea, Columba (Peristera) Puella
H. Schlegel, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 1 (1848), p. 17-20
800   Article: Observations sur le sous-genre des Pouillots (Ficedula), et notamment sur le Pouillot Lusciniole, Sylvia (fic.) Polyglotta, de Vieillot
H. Schlegel, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 1 (1848), p. 21-28