Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "01692453"

AuthorI. Raemakers
TitleDe graafwesp Passaloecus pictus nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Crabronidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume29
Year2008
Pages21-26
ISSN01692453
KeywordsPassaloecus pictus; Hymenoptera: Crabronidae; graafwespen; Nederland; verspreiding
AbstractPassaloecus-soorten zijn nogal onopvallende zwarte graafwespjes. Doorgaans nestelen ze in stengels of gaten in hout, waarbij ze bladluizen als voedsel voor hun larven verzamelen. In 2007 werd Passaloecus pictus voor het eerst in ons land waargenomen. Ze nestelt, in tegenstelling tot de verwante soorten, in de bodem. De Nederlandse ontdekking sluit aan bij de sterke noordwaartse expansie die P. pictus recent laat zien.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/201739