Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "01692453"

AuthorsA. de Beauvesère-Storm, D. Tempelman
TitleDe dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume30
Year2009
Pages17-22
ISSN01692453
KeywordsPsectrocladius schlienzi; Diptera; Chironomidae; Verspreiding; Herkenning; Nederland
AbstractDe meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te determineren. Om deze redenen
wordt naar deze diergroep in ons land veel onderzoek uitgevoerd, vooral door of in opdracht voor waterschappen. Dit artikel beschrijft de vondst van Psectrocladius schlienzi, een soort die nog niet eerder in Nederlands onderzoeksmateriaal werd opgemerkt, en waarvan tot dusver een goede beschrijving van de larve ontbrak.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446803