Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "01692453"

AuthorsT. Heijerman, S. Hellingman
TitleOtiorhynchus armadillo, een invasieve snuitkever, gevestigd in Nederland (Coleoptera: Curculionidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume29
Year2008
Pages37-48
ISSN01692453
KeywordsOtiorhynchus armadillo; Coleoptera: Curculionidae; Nederland; verspreiding; exoten; snuitkevers
AbstractIn 2003 werd de snuitkever Otiorhynchus apenninus voor het eerst voor Nederland gemeld. In die bijdrage werd aan het slot de opmerking gemaakt dat het wachten nu is op de volgende Otiorhynchus-soort, namelijk O. armadillo. Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu is het dan zover. Ook deze soort heeft zich in Nederland gevestigd en lijkt zo succesvol, dat aangenomen mag worden dat dit ook een blijvertje is. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de bekende vangsten tot nog toe en enige informatie over herkenning, voorkomen en ecologie.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/201737