Go to Naturalis.nl

Search results

Query: ISSN: "01692453"

AuthorsH. Edzes, T. Heijerman
TitleVier nieuwe snuitkevers voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume29
Year2008
Pages49-60
ISSN01692453
KeywordsColeoptera: Curculionidae; Nederland; verspreiding; Pelenomus olssoni; Ceutorhynchus cakilis; Tachyerges pseudostigma; Trichosirocalus thalhammeri; snuitkevers
AbstractIeder jaar worden in Nederland nieuwe snuitkevers voor onze fauna verzameld. Het betreft soms soorten die door toedoen van de mens ons land hebben weten te bereiken, anderen hebben hun areaal kennelijk spontaan weten uit te breiden. Daarnaast is er sprake van cryptische soorten, die vroeger niet werden onderscheiden van nauw verwante en sterk gelijkende taxa. De grote regelmaat waarmee nieuwe aanwinsten worden vastgesteld, heeft inmiddels geleid tot een achterstand in de meldingen en onduidelijkheid over hoeveel snuitkeversoorten er nu eigenlijk in Nederland voorkomen. Ook nu voegen we weer vier snuitkevers aan de Nederlandse lijst toe: Pelenomus olssoni Israelson, 1972, Ceutorhynchus cakilis (Hansen, 1917), Tachyerges pseudostigma Tempère, 1982 en Trichosirocalus thalhammeri (Schultze, 1906).
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/201736