Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Blumea. Supplement"

71 to 80 of 105
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101

71   Article: Triquetrous forms in the genus Micrasterias
J. Heimans, in: Blumea. Supplement, Vol. 2 (1942), p. 52-63
72   Article: Zur Nomenklatur von Pylaiella litoralis und Pylaiella rupincola
Harald Kylin, in: Blumea. Supplement, Vol. 2 (1942), p. 64-71
73   Article: On the development of the cystocarp in the genus Galaxaura and the auxiliary cells in the order of Nemalionales
Nils Svedelius, in: Blumea. Supplement, Vol. 2 (1942), p. 72-90
74   Article: Du mucilage chez les algues
É. de Wildeman, in: Blumea. Supplement, Vol. 2 (1942), p. 91-107
75   Article: Plants in relation to animal distribution
L.F. de Beaufort, in: Blumea. Supplement, Vol. 2 (1942), p. 108-112
76   Article: Dedications
NN, in: Blumea. Supplement, Vol. 1 (1937), p. 1-4
77   Article: Bij den zeventigsten verjaardag van Dr J. J. Smith. Oud-Hoofd van het Herbarium van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Een persoonlijke herinnering
J. Sibinga Mulder, in: Blumea. Supplement, Vol. 1 (1937), p. 5-7
78   Article: A Note of Appreciation
Arthur W. Hill, in: Blumea. Supplement, Vol. 1 (1937), p. 8-8
79   Article: Joannes Jacobus Smith
H.J. Lam, in: Blumea. Supplement, Vol. 1 (1937), p. 9-11
80   Article: De beteekenis van het orchidologische werk van Dr J.J. Smith voor den Nederlandschen kweeker
H.G. Derx, in: Blumea. Supplement, Vol. 1 (1937), p. 12-19