Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

101 to 110 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

101   Article: Enige omperkingen over Senecio aquaticus huds., S. barbaraeifolius Krocker en S. erraticus Bertol
D. Bakker, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 4 (1957), p. 47-51
102   Article: Floristische zeldzaamheden in de Heelsumse beek
F.M. Maas, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 4 (1957), p. 51-52
103   Article: Nogmaals: Lolium perenne met korte uitlopers
H.H. Prell, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 4 (1957), p. 52-53
104   Article: Over de verspreiding van enkele Juncus-soorten
Th.J. Reichgelt, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 4 (1957), p. 53-53
105   Article: Korte mededelingen
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 4 (1957), p. 54-54
106   Article: Aubrieta deltoidea (L.) DC
S.E. de Jongh, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 27-27
107   Article: Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district
E.W. Clason, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 28-30
108   Article: Caltha palustris L. in de Westelijke helft van Friesland
D.T.E. v.d. Ploeg, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 30-31
109   Article: Aanwinsten voor de flora van Schiermonnikoog
A.G. de Wilde, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 31-34
110   Article: Wieren zijn ook planten
J.Th. Koster, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 34-36