Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

111 to 120 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

111   Article: Lolium perenne met korte uitlopers
H.H. Prell, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 36-37
112   Article: Ceterach in Zuid-Holland
C. Sipkes, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 37-38
113   Article: De I.V.O.N.-inventarisatie
S.J. van Ooststroom, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 38-40
114   Article: Korte mededelingen
D.T.E. v.d. Ploeg, D. Bakker, V. Westhoff, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 40-41
115   Article: Flora van Nederland
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 3 (1957), p. 41-41
116   Article: Over de verspreiding van Carex aquatilis Wahlenb
D. Bakker, V. Westhoff, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1957), p. 13-14
117   Article: Een waarschijnlink zeer oude vindplaats van Galanthus nivalis L
S.E. de Jongh, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1957), p. 15-16
118   Article: Scirpus lacustrus L. ssp. flevensis Bakker
D. Bakker, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1957), p. 16-17
119   Article: Tragopogon dubius Scop. in Nederland
J.H. Kern, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1957), p. 17-17
120   Article: Aantekeningen over de oostelijke bergenzing van het drentse district
E.W. Clason, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1957), p. 18-21