Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

31 to 40 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

31   Article: Solanum triflorum Nutt. in de duinen tussen hoogovens en noordpier
G. Londo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 147-148
32   Article: Verslag van een excursie van de Botanical Society of the British Isles naar de omgeving van Boulogne-sur-Mer en Amiens
J.H.A. Boerboom, C. Sipkes, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 148-150
33   Article: Rassenvorming nij HippophaĆ« rhamnoides L
C. Sipkes, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 150-151
34   Article: Festuca heterophylla Lamk. en andere zeldzame planten bij Haarlem
G. Londo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 151-153
35   Article: Korte mededelingen
Johs. Kemp, W. van Zwol, C. Sipkes, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 153-154
36   Article: Excursie
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 14 (1959), p. 154-155
37   Article: Een adventiefterrein in Friesland
D. Franke, D.T.E. v.d. Ploeg, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 13 (1959), p. 136-136
38   Article: Fritillaria meleagris L
S.E. de Jongh, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 13 (1959), p. 137-138
39   Article: Poa chaixii, Luzula luzuloides en Luzula maxima bij Wassenaar
G. Kruseman, V. Westhoff, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 13 (1959), p. 138-140
40   Article: Nieuwe groeiplaatsen door grondverzet
C. Sipkes, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 13 (1959), p. 140-141