Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

41 to 50 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

41   Article: Een nieuwe vindplaats van Carex reichenbachii Ed. Bonn
E.E. van der Voo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 13 (1959), p. 141-142
42   Article: Notities over Nederlandse Alismataceae
C. den Hartog, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 126-128
43   Article: Een belangwekkend kiemingsverschijnsel
Chr.G. van Leeuwen, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 128-130
44   Article: De flora van Rottum
S.J. van Ooststroom, Th.J. Reichgelt, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 130-133
45   Article: Is Centaurea calcitrapa in Nederland uitgestorven?
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 133-133
46   Article: Plantenkaartjes uitgegeven door het I.V.O.N
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 133-134
47   Article: Literatuurbespreking
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 134-135
48   Article: I.V.O.N.-Archief
Jan G. Sloff, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 12 (1959), p. 134-134
49   Article: Nieuwe vindplaatsen van Lycopodium annotinum, L. selago en Goodyera repens en hun standplaats
J.J. Barkman, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 11 (1958), p. 112-116
50   Article: Iets over Carex paniculata L. x C. remota L. (C. x boenninghausiana Weihe)
M.T. Jansen, J.A.E de Kleuver, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 11 (1958), p. 117-117