Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorB. Koese
TitleNieuwe vondsten van de gevlekte platte waterwants Naucoris maculatus (Hemiptera: Heteroptera).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume29
Year2008
Pages1-4
ISSN01692453
KeywordsNaucoris maculatus; verspreiding; Nederland; wantsen; waterwantsen
AbstractDe gevlekte platte waterwants Naucoris maculatus is een zeer zeldzame soort in Nederland. Historische vondsten zijn bekend van uit Noord-Brabant en het Utrechts-Hollandse laagveengebied. In het voorjaar van 2007 werd de soort aangetroffen bij Loenen aan de Vecht en in de Ankeveense plassen. Naar aanleiding hiervan werden alle recente meldingen gecontroleerd, waaruit bleek dat de wants op verschillende plaatsen aanwezig is in het Utrechts-Hollands plassengebied. Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe vondsten te danken zijn aan een zuidelijke invasie. Alle gecontroleerde dieren bleken micropteer.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/201741