Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsB. Aukema, D. Hermes
TitleNieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages53-87
ISSN01692453
KeywordsHemiptera; Heteroptera; verspreiding; Nederland
AbstractIn dit artikel wordt een overzicht gegeven van 38 soorten nieuwe of anderszins interessante Nederlandse wantsen. Corythucha ciliata (Tingidae), Macrolophus rubi, Orthotylus ochrotrichus (Miridae), Amphiareus constrictus, Buchananiella continua, Cardiasthetus fasciiventris, Lyctocoris dimidiatus (Anthocoridae), Arocatus longiceps (Lygaeidae) en Pinthaeus sanguinipes (Pentatomidae) zijn nieuw voor de Nederlandse fauna. Van Orius flagellum (Anthocoridae) werd slechts één exemplaar aangetroffen en de introductie van Oxycarenus lavaterae (Lygaeidae) uit Italië resulteerde niet in vestiging. Beide laatstgenoemde soorten worden vooralsnog niet toegevoegd aan de Nederlandse lijst, die inmiddels 629 soorten telt.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446793