Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsJ.T. Kuper, H.K.M. Moller Pillot
TitleMetriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages49-54
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Chironomidae; Nederland; Metriocnemus carmencitabertarum; herkenning; verspreiding; biologie
AbstractIn augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en soortgelijke kunstmatige habitats als drinkbakken. Aan het eind van 2011 werden vrouwtjes dansmuggen gezien die hun eieren afzetten in dezelfde emmer. Dit gaf de unieke mogelijkheid om informatie over de biologie van deze mug te verzamelen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555351