Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsH. Smit, H. Boonstra, O.W.M. Duijts, B. van Maanen, R. Wiggers
TitleMeer dan 250 soorten watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia, Halacaridae)!
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages95-113
ISSN0169-2453
KeywordsAcari; Hydrachnidia; Halacaridae; Nederland; verspreiding
AbstractDe Nederlandse lijst van water- en zeemijten groeit gestaag. Dit is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor deze dieren bij waterschappen, adviesbureaus en drinkwaterbedrijven. In deze publicatie worden zeven soorten watermijten en twee soorten
zeemijten nieuw voor de fauna gemeld. Hiermee komt het totaal aantal op respectievelijk 259 en 27. Daarnaast worden diverse andere bijzondere vondsten besproken. Zo zijn enkele beeksoorten teruggevonden, die als verdwenen werden beschouwd. Deze hebben waarschijnlijk geprofiteerd van de verbeterde waterkwaliteit van
stromende wateren.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555367