Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsD. Schut, I. Niemeijer
TitleVestiging van de boomkrekel Oecanthus pellucens in het rivierengebied (Orthoptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume39
Year2013
Pages35-41
ISSN0169-2453
KeywordsOrthoptera; Oecanthus pellucens; Nederland; verspreiding
AbstractDe boomkrekel is een slanke geelbruine krekel, die vooral opvalt door zijn melodieuze zang. Vroeger moest je naar Frankrijk om dit geluid te horen, maar tegenwoordig heerst ook in het rivierengebied bij Nijmegen een mediterrane sfeer. De boomkrekel is in 2004 voor het eerst langs de Waal gevonden en heeft zich daarna uitgebreid. In 2010 en 2011 heeft de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort met vele vrijwilligers onderzoek gedaan naar de precieze verspreiding. In totaal werd de boomkrekel in 57 kilometerhokken gevonden en de verwachting is dat de soort zich de komende jaren verder zal uitbreiden.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621020