Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsTh. Heijerman, J. Noordijk, E.O. Colijn
TitleKomt de vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus in azijnzuurvallen (Coleoptera: Cucujidae)?
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages9-14
ISSN0169-2453
KeywordsColeoptera; Cucujidae; Cucujus cinnaberinus; methode; inventarisatie
AbstractCucujus cinnaberinus is een recent voor Nederland ontdekte soort. De kever staat op de Habitatrichtlijn, wat onder meer betekent dat hij beschermd is en dat de populatie gemonitord dient te worden. Inventarisatie en monitoring gebeurt in het algemeen door het weghalen van schors van recent gestorven bomen. Hierdoor wordt het leefgebied van de kever echter flink aangetast. Wij voerden een klein onderzoek uit naar de mogelijkheden om C. cinnaberinus te vangen in azijnzuurvallen, zodat de habitat intact gelaten kan worden en de soort toch geïnventariseerd kan worden. Tijdens het voorjaar
van 2013 werden vier vallen opgehangen op een locatie waar zich een populatie van deze soort bevindt. Er werden slechts twee individuen verzameld; de vangmethode lijkt dus niet bijzonder geschikt.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621027