Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsJ. Smit, W. Wijngaard
TitleIsodontia mexicana, een nieuwe langsteelgraafwesp voor Nederland (Hymenoptera: Sphecidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume34
Year2010
Pages67-72
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Sphecidae; Isodontia mexicana; Nederland; verspreiding; herkenning
AbstractOp 12 juli 2010 werd een opvallende, zwarte wesp met donkere vleugels waargenomen in een tuin in St. Michielsgestel. Het bleek te gaan om Isodontia mexicana, een Noord-Amerikaanse langsteelgraafwesp, gespecialiseerd in krekels en sprinkhanen. Deze soort heeft zich in de laatste decennia gevestigd in Zuid- en Midden-Europa. Het zal moeten blijken of de vondst de voorbode is van een stabiel voorkomen in ons land.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478254