Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsH. Wijnhoven, J. Noordijk, Th. Heijerman
TitleHet hooiwagengenus Trogulus in Nederland (Opiliones: Trogulidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages1-9
ISSN0169-2453
KeywordsOpiliones; Trogulidae; Trogulus; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractWie een steen of boomstronk omkeert en voor het eerst een Trogulus opmerkt, zal dit bizarre beest niet direct associƫren met een hooiwagen. Met de korte, stevige poten, het afgeplatte achterlijf dat overdekt is met strooisel en zand, en een trage manier van voortbewegen is het een ongewone verschijning. De soorten van dit geslacht zijn bodembewoners die zich voornamelijk voeden met kleine huisjesslakken. Uit ons land waren tot nu toe twee soorten bekend. De identiteit van een van die twee was lang onzeker, maar door nieuwe inzichten is nu duidelijk om welke soort het werkelijk gaat. In Nederland blijkt bovendien nog een derde soort voor te komen, die hier voor het eerst gemeld wordt.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645887