Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorA.W.M. Mol
TitleGalvormende bladwespen op wilg in Nederland (Hymenoptera: Tenthredinidae: Nematinae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume39
Year2013
Pages15-34
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Tenthredinidae; Nematinae; Nederland; verspreiding; herkenning
AbstractDe bladwespgenera Phyllocolpa, Tubpontania, Pontania en Euura hebben gemeenschappelijk dat ze gallen vormen op wilg. Recentelijk is er veel vernieuwend taxonomisch werk verricht aan deze groepen. In dit artikel wordt de Nederlandse situatie samengevat. Uit oudere literatuur waren 18 soorten bekend en in het recent gepubliceerde gallenboek worden nog eens 11 soorten voor het eerst voor ons land vermeld. In dit artikel worden nog acht soorten aan de lijst toegevoegd en twee soorten worden van de lijst afgevoerd. In totaal zijn nu 35 soorten galvormende bladwespen van wilg uit Nederland bekend.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621019