Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsJ.T. Kuper, W.C.E.P. Verberk
TitleFenologie, habitat en verspreiding van pluimmuggen in Nederlandse hoogvenen (Diptera: Chaoboridae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages73-82
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Chaoboridae; Nederland; biologie; verspreiding
AbstractTussen 1999 en 2008 zijn duizenden larven en poppen van pluimmuggen verzameld in Nederlandse hoogvenen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over deze onbekende muggengroep. Voor veel van de zeven Nederlandse soorten wordt voor het eerst gefundeerde informatie gegeven over fenologie, habitat, verspreiding en biologie.
Voor soorten van het geslacht Mochlonyx wordt de verspreiding in Nederland gedetailleerd in kaart gebracht. Mochlonyx fuliginosus en M. velutinus zijn duidelijk minder zeldzaam dan tot nu bekend was. Mochlonyx triangularis is de zeldzaamste soort van de drie, met de meeste waarnemingen in het oosten van Overijssel.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555273