Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsH. Smit, B. van Maanen
TitleEen update van de naamlijst van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages115-125
ISSN0169-2453
KeywordsAcari; Hydrachnidia; Nederland; naamlijst
AbstractIn 2000 werd de naamlijst van de Nederlandse watermijten gepubliceerd. Hierin waren 234 soorten opgenomen. Daarna is door onderzoek veel nieuwe informatie bekend geworden. Hierdoor werd een update van de lijst noodzakelijk. Op deze nieuwe lijst is de naamgeving op diverse punten aangepast en zijn vele soorten toegevoegd. Het soortenaantal is nu met circa 10% gegroeid tot 259 soorten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555368