Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorL. van der Leij
TitleDe zwarte vlieg Bibio venosus nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: Bibionidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages33-35
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Bibionidae; Bibio venosus; herkenning; biologie; verspreiding
AbstractZwarte vliegen behoren tot de muggen, maar door hun korte antennen doen ze oppervlakkig aan vliegen denken. De mannetjes zien er met hun grote kop en grote ogen heel anders uit dan de vrouwtjes, die een kleine kop met kleine ogen hebben. In het voorjaar vormen sommige soorten opvallend grote zwermen op windluwe plekken. Aan de 17 soorten die reeds uit Nederland bekend waren, kan er nu één worden toegevoegd: Bibio venosus.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645893