Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorL. Boumans
TitleDe wc-motmug Clogmia albipunctata, een opvallend maar onopgemerkt element van onze fauna (Diptera: Psychodidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume30
Year2009
Pages1-10
ISSN01692453
KeywordsClogmia albipunctata; Diptera; Psychodidae; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractDe motmug Clogmia albipunctata is een kosmopolitische soort die vaak wordt aangetroffen in toiletten en badkamers en staat daarom in het Engels wel bekend als bathroom fly. De soort was nog niet uit Nederland gemeld, maar blijkt zeer algemeen te zijn. Dit artikel bespreekt de recente vondsten in Nederland en geeft algemene informatie over de verspreiding, herkenning en biologie. Dat deze soort ontbreekt in de Nederlandse soortenlijsten wordt geweten aan een gebrek aan belangstelling voor motmugjes in de laatste decennia.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446800