Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorM.J. Gijswijt
TitleTweede aanvulling op de naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages33-36
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Chalcidoidea; Nederland; Naamlijst
AbstractBronswespen zijn miniscule, fraai gekleurde parasitaire wespen. Het was lange tijd een slecht bekende groep in Nederland, totdat in 2003 de naamlijst werd gepubliceerd, met maar liefst 620 nieuwe soorten voor de fauna. Een aanvulling in 2006 leverde nog vijftien nieuwe soorten op, en diverse correcties. In deze nieuwe bijdrage worden weer
zeventien nieuwe bronswespen vermeld, waarmee het totaal op 1133 komt. Een bijzondere vermelding verdient Ixodiphagus hookeri. Dit is een parasiet die door het RIVM gekweekt is uit teken. De soort is bekend uit vele Europese landen, maar dit is de eerste vermelding uit Nederland.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555265