Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsH. Smit, K. Didderen, R. Wiggers
TitleThe first record of the watermite Arrenurus beolinensis from the Netherlands, with the first description of the female (Acari: Hydrachnidia).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume26
Year2007
Pages39-42
ISSN01692453
Keywordswatermijten; Nederland; Hydrachnidia; verspreiding
AbstractDe watermijt Arrenurus berolinensis in Nederland, met de eerste beschrijving van het
vrouwtje (Acari: Hydrachnidia)
De zeer zeldzame watermijt Arrenurus berolinensis is in 2006 voor het eerst in Nederland gevonden,
in een petgat in de Wieden (Overijssel). Tot nu toe was deze soort slechts twee keer eerder
aangetroffen, namelijk in Berlijn in 1896 en in Oost-Pruisen, het tegenwoordige Kaliningrad, in
1907. In dit artikel wordt verder de eerste beschrijving van het vrouwtje gegeven.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159312