Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorsH. Wijnhoven, J. Noordijk
TitlePlatybunus pinetorum, een volgende hooiwagen die Nederland verovert (Opiliones: Phalangiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume36
Year2011
Pages9-14
ISSN0169-2453
KeywordsOpiliones; Phalangiidae; Platybunus pinetorum; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractSoms gebeurt het dat een soort lange tijd een sluimerend bestaan leidt binnen een bepaald areaal en dan plotseling ‘op drift raakt’. In relatief korte tijd slaagt die soort erin nieuwe gebieden te koloniseren. Vaak wordt dat toegeschreven aan klimaatveranderingen.
In de jaren 1990 hebben de zuidelijke hooiwagens Opilio canestrinii en
Dicranopalpus ramosus ons land bereikt en zich in een dusdanig tempo verbreid dat ze nu tot de algemeenste soorten behoren. Momenteel maakt de oorspronkelijk Midden-Europese hooiwagen Platybunus pinetorum een dergelijke areaaluitbreiding in noordwestelijke
richting door. Nu er, met de publicatie van een nieuwe tabel en vooral ook via de website Waarneming.nl, meer aandacht voor hooiwagens is ontstaan, beschikken we over de ideale instrumenten om de opmars van deze soort in ons land te volgen en te documenteren. Hier presenteren we een tussenstand. Zal P. pinetorum verder in
Nederland doordringen en binnenkort de status ‘algemeen’ bereiken?
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555331