Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorB. Aukema
TitlePhimodera humeralis na bijna 70 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Scutelleridae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume34
Year2010
Pages17-22
ISSN0169-2453
KeywordsHeteroptera; Scutelleridae; Phimodera humeralis; Nederland; verspreiding; biologie
AbstractDe wants Phimodera humeralis komt voor op stuifzanden, waar ze ondergronds leeft van de wortels van zandzegge. De soort is zeldzaam in Europa en de laatste Nederlandse vondst stamt uit 1941. In 2010 werd P. humeralis opnieuw in Nederland aangetroffen, op de Limitische Heide bij Huizen in het Gooi. Gezien de verborgen levenswijze is de populatie hier waarschijnlijk al lange tijd onopgemerkt aanwezig.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478245