Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorO. Vorst
TitleNotes on Dutch Ptiliidae (Coleoptera).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume27
Year2007
Pages71-84
ISSN01692453
KeywordsPtiliidae; Nederland; verspreiding
AbstractAantekeningen over Nederlandse Ptiliidae (Coleoptera)
Twaalf soorten ptiliiden worden voor het eerst voor de Nederlandse fauna gemeld. Voor een
vijftal soorten gebeurt dit (deels) op grond van oud collectiemateriaal: Microptilium palustre,
Oligella intermedia, Ptilium timidum, P. horioni en Ptinella denticollis. De laatste vier soorten
zijn al vele decennia niet meer waargenomen en wellicht uit ons land verdwenen.
Acrotrichis sanctaehelenae is de enige soort waarvan het aannemelijk lijkt dat er sprake is van een
recente vestiging. Deze soort, die begin jaren 1970 werd beschreven van het eiland Sint Helena,
is de laatste jaren in een aantal West-Europese landen ontdekt, onder meer in Engeland. Net als
andere invasieve keversoorten heeft zij een voorkeur voor door de mens gecreëerde ophopingen
van organisch materiaal, zoals mesthopen.
De resterende soorten (Ptenidium reitteri, Ptilium modestum, Ptiliolum wuesthoffi, Acrotrichis
lucidula, A. parva en A. rosskotheni) komen mogelijk vanouds in Nederland voor, maar werden
tot nu toe over het hoofd gezien. Dit zijn alle zeldzame tot zeer zeldzame soorten, die van
slechts één of enkele vindplaatsen bekend zijn. Een mogelijke uitzondering is P. reitteri, die
in Zuid-Nederland de noordwestgrens van zijn areaal bereikt, en waarvan geen oudere waarnemingen
bekend zijn. Deze soort is hier wellicht als gevolg van een recente areaaluitbreiding
beland.
Twee soorten, Ptilium caesum en Ptinella tenella, komen te vervallen voor de Nederlandse fauna.
Alle vermeende exemplaren van deze soorten blijken namelijk fout gedetermineerd te zijn.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159605