Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

41 to 50 of 375
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371

41   Article: Verspreiding en biotoop van het kalkdoorntje Tetrix tenuicornis in de Gelderse Poort (Orthoptera)
P. Eekelder, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 42 (2014), p. 55-61
42   Article: De springstaart Entomobrya unostrigata nieuw voor noordwest Europa (Hexapoda: Collembola: Entomobryidae)
M.P. Berg, J.J. van Duinen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 42 (2014), p. 63-70
43   Article: Sigalionide zeerupsen in Nederland, met Fimbriosthenelais minor nieuw voor Nederland (Polychaeta: Sigalionidae)
M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 42 (2014), p. 71-74
44   Article: Nieuwe vondsten van de doornkaakzandbij Andrena trimmerana in Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae)
J. Smit, A.H. de Wilde, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 42 (2014), p. 75-79
45   Article: Spatial and temporal distribution of caddisfly larvae in two lowland streams in The Netherlands (Trichoptera)
R.J.M. Franken, A.G.M. Klutman, D. Tempelman, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 42 (2014), p. 81-93
46   Article: Moss animals of the Dutch part of the North Sea and coastal waters of the Netherlands (Bryozoa)
M.A. Faasse, G.W.N.M. van Moorsel, D. Tempelman, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 1-14
47   Article: De molkreeften Upogebia deltaura en U. stellata en geassocieerde soorten in de Noordzee (Decapoda: Upogebiidae)
D. Tempelman, G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 15-29
48   Article: First record of a settled stomatopod Platysquilla eusebia in the North Sea (Malacostraca: Stomatopoda)
W. Lewis, A. Gittenberger, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 31-34
49   Article: The juwel anemone Corynactis viridis, a new order for the Netherlands (Cnidaria: Corallimorpharia)
A. Gittenberger, N. Schrieken, J.W.P. Coolen, W. Vlierhuis, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 35-41
50   Article: De zeepissebed Uromunna spec, de eerste waarneming van de familie Munnidae in Nederland (Isopoda)
M.A. Faasse, A.H.M. Ligthart, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 43-47