Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

AuthorL.B. Holthuis
TitleBiografische notities betreffende verzamelaars voor het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. I. Hendrik Severinus Pel (1818-1876)
JournalZoologische Bijdragen
Volume10
Year1968
Issue1
Pages3-32
ISSN0459-1801
AbstractINHOUD
Inleiding (tot de serie)................
Hendrik Severinus Pel (1818-1876)............. 5
I. Leidse tijd (1818-1840).............. 5
II. Verblijf in West Afrika (1840-1855).......... 7
A. Voorgeschiedenis............... 7
B. Chronologisch overzicht van Pel's verblijf in West Afrika .... 10
C. Pel's verzamelactiviteiten............. 12
ι. Materiaal................ 12
2. Moeilijkheden bij het verzamelen.......... 14
a. Hulp................. 14
b. Tijd................. 14
c. Financiën............... 14
d. Gezondheid............... 15
3. De door Pel bezochte vindplaatsen......... 17
a. Kumasi................ 17
b. Accra................ 18
c. Elmina ............... 19
d. Sekondi................ 20
e. Butri................. 22
f. Dabocrom............... 22
III. Terug in Nederland (1851, 1855-1876).......... 24
IV. Wetenschappelijk belang van Pel's activiteiten........ 25
A. Pel's eigen publicaties............. 25
B. Publicaties van anderen............. 28
Classification42.01
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/148549