Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

31 to 40 of 88
1   11   21   31   41   51   61   71   81

31   Article: Een afwijkende, kobalt-blauwe, kleurverscheidenheid van het porceleinkrabbetje, Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), uit de Zuidelijke Noordzee (Crustacea Decapoda, Anomura)
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 68-71
32   Article: Ein Beitrag zur aquatischen Käferfauna von Walcheren, Niederlande (Insecta, Coleoptera) unter besonderer Berücksichtigung von Halophilen und Halobionten Arten
E.-G. Burmeister, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 28 (1982), p. 85-99
33   Article: Enige faunistische en nomenclatorische notities betreffende vissen uit Nederland en de nabije Noordzee
M. Boeseman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 44-47
34   Article: Enige nieuwe vondsten van Halacaridae in Nederland
P.J.G. Polderman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 41-42
35   Article: Enige teratologische afwijkingen bij de strandkrab, Carcinus maenas (L.) (Crustacea, Decapoda)
G.R. Heerebout, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 29-31
36   Article: Enkele interessante Nederlandse crustacea
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 34-48
37   Article: Enkele notities over minder algemene beenvis-soorten in de Zuidoostelijke Noordzee
P. Boer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 29-43
38   Article: First autochthonous records of Balanus perforatus Bruguière (Cirripedia balanomorpha) and Conchoderma auritum (L.) (Cirripedia lepadomorpha) in the coastal waters of the Netherlands
D.A.G. Buizer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 34-37
39   Article: Herkenning en biotoop van de West-Europese Dexaminidae (Crustacea, Amphipoda)
W. Vader, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 59-67
40   Article: Hesionura augeneri Goniadella Bobretzkii, and Parapodrilus psammophilus (Annelida, Polychaeta) : new to the Netherlands
W.J. Wolff, H. Stegenga, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 82-88