Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

31 to 40 of 88
1   11   21   31   41   51   61   71   81

31   Article: Cymothoide Isopoden van de Nederlandse kust en de Zuidelijke Noordzee
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 28-33
32   Article: First autochthonous records of Balanus perforatus Bruguière (Cirripedia balanomorpha) and Conchoderma auritum (L.) (Cirripedia lepadomorpha) in the coastal waters of the Netherlands
D.A.G. Buizer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 34-37
33   Article: Meijendel als milieu voor waterorganismen : fauna van de wateren in Meijendel, I
E.J. van Nieukerken, J. van Tol, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 38-69
34   Article: Lijst van water-en oppervlaktewantsen van Meijendel (Heteroptera) : fauna van de wateren in Meijendel, II
J. van Tol, E.J. van Nieukerken, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 70-91
35   Article: Lijst van de waterkevers van Meijendel (Coleoptera) : fauna van de wateren in Meijendel, III
E.J. van Nieukerken, J. van Tol, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 92-125
36   Article: Libellen (Odonata) van Meijendel en omgeving : fauna van de wateren in Meijendel, IV
D.C. Geijskes, E.J. van Nieukerken, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 126-136
37   Article: Interessante Aphodius-soorten (Coleoptera: Scarabaeoidea) uit mest van Nederlands grofwild
J. Krikken, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 137-147
38   Article: Prof. Dr. Hilbrand Boschma 22 April 1893 - 22 July 1976 : Obituary and bibliography
W. Vervoort, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 22 (1977), p. 3-28
39   Article: Alexander von Humboldt and Coenraad Jacob Temminck
A.J.P. Raat, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 21 (1976), p. 19-38
40   Article: Biographische notities betreffende ornithologische verzamelaars in Suriname in het begin van de 19e eeuw : Mr. Charles François Mirandolle (1789-1841) Mr. Adriaan François Lammens (1767-1847)
F. Haverschmidt, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 20 (1976), p. 3-16