Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

41 to 50 of 88
1   11   21   31   41   51   61   71   81

41   Article: De Nederlandse soorten van de keverfamilie Mordellidae
R. Batten, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 19 (1976), p. 3-37
42   Article: Surinaamse zoogdiernamen (Surinam vernacular names of mammals)
P. Staffeleu, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 18 (1975), p. 3-74
43   Article: De waarde van de Kagerplassen, vastgesteld aan de hand van de macrofauna, in het bijzonder die van de oevers
A.L. van Berge - Henegouwen, G. van der Velde, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 4-21
44   Article: De Harders Chelon labrosus en Liza ramada bij 't Horntje—Texel
P. Boer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 22-28
45   Article: Enkele notities over minder algemene beenvis-soorten in de Zuidoostelijke Noordzee
P. Boer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 29-43
46   Article: Enige faunistische en nomenclatorische notities betreffende vissen uit Nederland en de nabije Noordzee
M. Boeseman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 44-47
47   Article: De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus
M. Boeseman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 48-62
48   Article: A note on the occurrence of Oligochoerus limnophilus Ax & Dörjes (Turbellaria, Acoela) in freshwater habitats in the Netherlands
J. Dörjes, J.O. Young, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 63-64
49   Article: De mariene Isopode Cymodoce truncata Leach, 1814, in Nederland gevonden
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 65-67
50   Article: Een afwijkende, kobalt-blauwe, kleurverscheidenheid van het porceleinkrabbetje, Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), uit de Zuidelijke Noordzee (Crustacea Decapoda, Anomura)
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 68-71