Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Mededelingen"

AuthorC. de Jong
TitleOrthopterologische Aanteenkeningen Lijst van Nederlandsch-indische Pterophyllinae (Orthoptera, Tettigoniidae), Aanwezig in het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
JournalZoologische Mededelingen
Volume25
Year1945
Issue2
Pages5-8
ISSN0024-0672
AbstractIn Januari 1944 was ik in de gelegenheid om het Orthopteramateriaal, aanwezig in het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen, te bestudeeren. Aan Prof. Dr. W. Roepke, directeur van genoemd Laboratorium, wil ik hier mijn dank brengen voor zijn medewerking en voor de in zijn laboratorium genoten gastvrijheid.
Behalve het materiaal in de studiecollecties voor de toegepaste entomologie is thans ook tijdelijk de particuliere verzameling van Ir. P. A. Blijdorp in dit laboratorium ondergebracht. Vooral deze laatstgenoemde verzameling bevat mooi materiaal. Het is betrekkelijk nog pas kort geleden verzameld, voor het meerendeel door Mevr. M. E. Walsh, in W.-Java en Z.-Sumatra. Hoewel misschien de meeste soorten niet tot de groote zeldzaamheden behooren, is het vermelden toch de moeite waard, daar het aantal in de literatuur genoemde exemplaren en vindplaatsen tamelijk gering is. Ik heb het daarom nuttig geoordeeld om alle exemplaren van de Pterophyllinae uit de beide genoemde verzamelingen in de hier volgende lijst op te nemen.
De exemplaren van het Laboratorium voor Entomologie zijn met W. aangeduid, die uit de verzameling van Ir. Blijdorp met B.

PTEROPHYLLINAE

PSEUDOPHYLLINI
Chloracris prasina Pictet & Sauss., 1892 W.: 2 ♀♀, vindplaats onbekend.
B.: 1 ♂, West-Java, 1935, leg. M. E. Walsh.
Chloracris brullei Pictet & Sauss., 1892 B.: 2 ♀♀, Sumatra, Benkoelen, Kota, 3 I 1935 en III 1935, leg. F. W.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/149945