Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Verhandelingen"

AuthorA.L. Noordam-Kowalska
TitleIn memoriam Dirk Noordam
JournalZoologische Verhandelingen
Volume346
Year2004
Pages1-4
KeywordsDirk Noordam; in memoriam; bibliography
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/43466