Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Bescherming"

AuthorsV.J. Kalkman, S. Wijdeven
TitleHet vliegend hert in Gelderland resultaten 2003
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2003
Pages8
KeywordsNederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; Lucanus; cervus
AbstractHet vliegend hert in Gelderland resultaten 2003
In 2003 is er in opdracht van provincie Gelderland en LNV door EIS-Nederland en Alterra voorbereidend onderzoek naar het Vliegend hert in de provincie Gelderland uitgevoerd. Dit met als doel om meer informatie over de verspreiding en biotoopvoorkeur van de soort in de provincie Gelderland te verkrijgen. Deze gegevens moeten een basis vormen voor verder onderzoek voor een mogelijk in de toekomst op te stellen soortbeschermingsplan. De belangrijkste nieuwe informatie die het in 2003 uitgevoerde onderzoek heeft opgeleverd is:
- De soort blijkt in het ZO van de Veluwe niet verdwenen te zijn maar nog steeds in klein aantal voor te komen.
- In het Rijk van Nijmegen blijkt de soort op meer plaatsen te zitten dan verwacht
- In de aan Gelderland grenzende delen van Utrecht is de soort verdwenen
- Het gericht zoeken van het Vliegend hert is te tijdrovend om als inventarisatiemethode te kunnen dienen.
- Een experiment met het lokken van vliegend hert met vallen met kersen heeft geen resultaat opgeleverd.
- Het door middel van oproepjes verzamelen van waarnemingen levert veel waarnemingen op waarvan de meeste op 100 bij 100 meter nauwkeurig.
- De indruk ontstaat dat het vliegend hert op de Veluwe voorkeur heeft voor tegen de bosrand gelegen dorpjes. Hier zijn houtwallen en grasland (verpopping) dicht bij elkaar aanwezig. Mogelijke extra reden is de daar lagere predatie door wild zwijn.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/46547