Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biologie"

AuthorP. Eekelder
TitleVerspreiding en biotoop van het kalkdoorntje Tetrix tenuicornis in de Gelderse Poort (Orthoptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages55-61
ISSN0169-2453
KeywordsOrthoptera; Tetrigidae; Tetrix tenuicornis; verspreiding; biologie
AbstractHet kalkdoorntje is een zeldzame sprinkhanensoort, die vooral bekend is uit Zuid-Limburg en van enkele locaties in het rivierengebied. Over het voorkomen van dit kleine sprinkhaantje binnen de Gelderse Poort was lange tijd weinig bekend. Pas vanaf 2007 worden regelmatig waarnemingen gedaan. Toevallige waarnemingen op, voor de auteur, onverwachte locaties vormden de aanleiding voor een grondige inventarisatie in de jaren 2011-2013. Hieruit komt naar voren dat het kalkdoorntje een ruime verspreiding heeft binnen de Gelderse Poort en een meer diverse biotoopkeuze heeft dan voorheen bekend was.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645896