Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biologie"

AuthorR. van der Weele
TitleTephrochlaena oraria, een nieuwe afvalvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Heleomyzidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages35-38
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Heleomyzidae; Tephrochlaena oraria; Nederland; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractHeleomyzidae zijn kleine tot middelgrote vliegen. Ze krijgen niet veel aandacht, omdat de meeste soorten een nogal verborgen leven leiden en bovendien niet opvallend gekleurd of getekend zijn. De Nederlandse familienaam, afvalvliegen, is voor de meeste soorten niet echt passend, maar veel soorten van de subfamilie Heteromyzinae, waartoe Tephrochlaena oraria behoort, worden dan wel weer vaker rond afval aangetroffen. Tephrochlaena oraria is echter in meerdere opzichten een buitenbeentje. Met deze soort komt de lijst van Nederlandse Heleomyzidae op 49.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621030