Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biologie"

AuthorTh. Zeegers
TitleVierde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages43-45
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Tachinidae; Pexopsis aprica; Nederland; verspreiding; biologie
AbstractDe familie der sluipvliegen is één der soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel wordt wederom een soort voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is op 334.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645908